Projecten

De file? Dat ben je zelf!
Fiets en anders
Toon ITS & Verkeersmanagement
Toon Gedrag
Toon Alles

ITS-projectmanager expertpool Brabantstad

| 2016 - heden | ITS bureau BrabantStad

Namens het ITS-bureau BrabantStad leg ik samen met SISTRON en andere partijen de basis voor een hybride testomgeving in Brabant. Mijn rol is om met wegbeheerders en marktpartijen te zorgen dat alle benodigde bouwblokken georganiseerd en geregeld worden. Doel van de testomgeving is om in nauwe samenwerking tussen markt en overheid een omgeving te creëren waarin bedrijven en overheden kunnen experimenteren met innovatieve Talking Traffic-technieken. Daarvoor wordt ruim 70 kilometer wegennet (stedelijk, regionaal en hoofdwegennet) uitgerust met de nieuwste communicatie-infrastructuur en wordt een vloot van testgebruikers georganiseerd. Iedereen met ambities kan vervolgens in het echte verkeer met echte mensen en voertuigen zijn product testen in het bestaande ecosysteem voor verkeersmanagement. De testomgeving moet begin 2017 gereed zijn.

076 op weg

| 2015 - heden | Gemeente Breda

De gemeente Breda heeft mij ingehuurd om het project '076 op weg’ te organiseren, aan te besteden en te begeleiden. Doel van het project is gebruikers van de Wilhelminasingel in Breda via gedragsbeïnvloeding te stimuleren om de Wilhelminasingel tijdens de spits te mijden. In het project hebben we leerervaringen van acht jaar spitsmijden verwerkt en worden de nieuwste technieken en inzichten op het gebied van gedragspsychologie gecombineerd.

Procesmanager Spookfiles A58

| 2014 - heden | Provincie Noord-Brabant en Ministerie van I&M

Voor de provincie Noord-Brabant en het ministerie van I&M begeleid ik samen met SISTRON het project Spookfiles A58. In dit project werken bedrijven, overheid en kennisinstellingen werken samen aan innovatieve Talking Traffic-technieken. Talking Traffic is de verzamelnaam voor slimme technieken om voertuigen met elkaar en de weg te laten communiceren. Samen leggen we een belangrijke basis voor Talking Traffic in Nederland en Europa. Als pilot wordt op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven een spookfiledienst ontwikkeld en getest. Dit is een van de eerste en grootste praktijktesten in een echte verkeerssituatie.

Marktoriëntatie PCP-procedure Spookfiles

| 2013 | Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Voor het samenwerkingsverband Regio Eindhoven heb ik namens APPM Management Consultants een marktconsultatie uitgevoerd en de inschrijffase voor het project Spookfiles A58 opgezet en begeleid. Samen met SISTRON adviseerde en faciliteerde ik de regio in dit proces. Eerst zijn de wensen en mogelijkheden van de markt door ons in kaart gebracht. Ook hebben we het doel, het beoogde resultaat en de kaders en randvoorwaarden van zowel rijk als regio scherp gedefinieerd. Op basis daarvan is door ons een passende aanbestedingsvorm geadviseerd. Vervolgens is de inschrijffase van de Europese aanbesteding door ons georganiseerd en met goed resultaat afgesloten.

Adviseur Vraagbeïnvloeding Beter Benutten

| 2012 - 2015 | Ministerie van Infrastructuur & Milieu

Binnen het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu was ik mede verantwoordelijk voor de vormgeving en ontwikkeling van het denken in termen van vraagbeïnvloeding. Namens APPM Management consultants leverde ik kennis en adviezen ten aanzien van gedragsbeïnvloeding. Namens het ministerie organiseerde ik bijeenkomsten en overleggen met regionale projectleiders van met name fietsprojecten en decentraal openbaar vervoer met als doel de regio’s te enthousiasmeren en te ondersteunen bij het vormgeven van vraagbeïnvloeding. Ik deed dit vanuit een passie voor en kennis van gedragswetenschappen en mobiliteit.

Pierre van Veggel

+31 6 290 320 91
pierre@vvmadvies.nl