Prikbord

Nieuws in de wereld van mobiliteit
31 januari 2020

SmartwayZ.NL test ‘rij-assistent’ om wachttijd voor rood licht te verminderen

SmartwayZ.NL test samen met autofabrikant Ford en andere marktpartijen een slimme ‘rij-assistent’. Deze techniek geeft automobilisten straks informatie over hoe hard zij moeten rijden om groen te krijgen bij het volgende verkeerslicht...

Lees meer
23 januari 2020

Achter de schermen bij Wegbeheer

Op welke weg je in Brabant ook rijdt, het is altijd fijn om door te kunnen rijden. Achter de schermen wordt het verkeer in Brabant op een slimme manier in de gaten gehouden en geregeld, zodat iedereen snel zijn bestemming bereikt.

Bekijk video
29 november 2019

Smart auto

Auto's zitten vol sensoren die geanonimiseerd data opleveren (met toestemming van de eigenaar). Die vertellen veel over de staat van de weg. Zo kunnen defecten aan de weg en ongelukken voorkomen worden door tijdig en lokaal onderhoud. En blijft de bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer goed op gang..

Bekijk video
24 mei 2018

'Mijd noordelijke rondweg van Breda'

Met filmpjes op Facebook en borden langs de weg wil de gemeente Breda mensen verleiden niet over de noordelijke rondweg te rijden. Bedoeling is dat automobilisten een 'voorkeursroute' gaan nemen.

Lees meer
5 april 2018

076 verkeersonderzoek BREDA

De gemeente Breda werkt op een innovatieve manier aan de bereikbaarheid van haar stad. Een kruispunt op de noordelijke rondweg is zwaar belast. De gemeente wil gebruikers stimuleren om een andere route of een ander vervoermiddel te kiezen.

Lees meer
29 mei 2017

Terugblik webinar Spookfiles A58 - Kansen voor C-ITS

Naar aanleiding van de frequente spookfiles op de A58 is er tussen 2014 en 2016 door 30 partijen uit de markt en overheid een coöperatief voertuig-wegkantsysteem (C-ITS) ontwikkeld en uitgetest. Automobilisten krijgen hiermee snelheidsadviezen op maat via een app in hun auto.

Lees meer
6 april 2017

Breda onderzoekt verkeersbewegingen in de stad

Onder het motto ‘laat je sporen achter voor Breda’ onderzoekt de gemeente Breda in de maand april hoe het verkeer zich in de stad beweegt. Alle verplaatsingen van de deelnemers worden vastgelegd. De gemeente gebruikt de verkregen gegevens om haar mobiliteitsbeleid te verbeteren en bij te stellen op het huidige gebruik van wegen.

Lees meer
4 april 2017

Proef op A58: doorontwikkeling C-ITS biedt grote kansen

De proef met de spookfiledienst op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg is afgerond. Drie jaar van in de praktijk ontwikkelen en testen van de achterliggende techniek en benodigde processen leiden tot de conclusie dat C-ITS reële kansen biedt voor Nederland én Europa om de veiligheid en doorstroming op de wegen te verbeteren. Het project heeft een grote stap gezet in de ontwikkeling van coöperatieve diensten. Met verdere toepassing van de opgedane kennis en opschaling gaan dit soort diensten een bijdrage leveren aan de bereikbaarheid.

Lees meer
27 maart 2017

Start grote (inter)nationale testomgeving voor Smart Mobility in Noord-Brabant

Zelfrijdende auto’s. Vrachtwagens die via wifi met elkaar verbonden zijn en in ‘platoons’ rijden. Verkeerslichten die communiceren met aankomend verkeer. Concrete voorbeelden van technologische ontwikkelingen die het verkeer vlotter, veiliger en duurzamer maken en die elkaar in razend tempo opvolgen. Om deze innovaties mogelijk te maken en diensten en technieken in de praktijk toe te passen, is vandaag een nieuwe testomgeving gepresenteerd: ‘MobilitymoveZ.NL, Urban Mobility Testing Area’. Een initiatief gestart door de provincie Noord-Brabant, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en de gemeenten Eindhoven, Helmond en Tilburg.

Lees meer
14 maart 2017

MobilityMoveZ.nl: Urban Mobility Testing Area

De provincie Noord-Brabant initieert samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en de gemeenten Eindhoven, Helmond en Tilburg een publiek-private samenwerking onder de naam MobilityMoveZ.NL. MobilityMoveZ.nl moet private én publieke partijen inzicht geven in kansrijke mobiliteitsconcepten en in beeld brengen welke condities nodig zijn voor opschaling.

Lees meer
29 september 2016

076 op weg officieel gestart!

Het project ‘076 op weg’ is officieel gestart! Iedereen die vaker over de Wilhelminasingel in Breda rijdt, kan zich aanmelden! Via claim-je-kenteken.nl kun je checken wat je kenteken waard is.

Lees meer
28 september 2016

6.500 inwoners van Breda gevraagd om de singel te mijden

6.500 automobilisten hebben deze week een brief van de gemeente Breda gekregen waarin ze worden gevraagd mee te doen aan de verkeersproef Singelmijden.

Lees meer
31 augustus 2016

The Simple Solution to Traffic

The way we can make traffic disappear.

Lees meer
22 juli 2016

Zelfrijdende voertuigen op A58: auto’s reageren automatisch op elkaar en de verkeerssituatie kilometers verderop

Het project Spookfiles loopt voorop bij de ontwikkeling van mobiliteitsdiensten (Talking Traffic). De binnen Spookfiles ontwikkelde architectuur en werkwijze legt een basis voor het verkeer van morgen. Het filmpje laat zien hoe de systemen van verschillende leveranciers op de A58 nu al samen werken om de zelfrijdende auto mogelijk te maken.

Lees meer
20 juli 2016

Deelnemers vertellen: toekomst van autorijden

Het project Spookfiles loopt voorop bij de ontwikkeling van mobiliteitsdiensten (Talking Traffic). De binnen Spookfiles ontwikkelde architectuur en werkwijze legt een basis voor het verkeer van morgen. Het filmpje laat zien hoe de systemen van verschillende leveranciers op de A58 nu al samen werken om de zelfrijdende auto mogelijk te maken.

Lees meer
20 juli 2016

Deelnemers vertellen: wat vinden weggebruikers?

Een project als Spookfiles kan niet zonder deelnemers. Ruim 4.500 mensen hebben de spookfileapps gedownload. Dagelijks rijden er honderden weggebruikers met de spookfile-apps op de A58. Wat is hun mening over deze spookfiledienst? Helpt het hen om comfortabeler te rijden? Ontdek het met de video's op deze pagina.

Lees meer
13 juli 2016

Partners vertellen: wat doen we en waarom?

Dat het project Spookfiles een innovatief project is waarin veel leveranciers samenwerken, is bekend. Elk doet dat vanuit zijn eigen expertise en rol. Maar wie zijn die mensen achter de schermen? Wat is hun rol en hoe kijken zij tegen het project aan? Ontdek het met deze video's.

Lees meer
24 mei 2016

Privacy- en databeveiliging bij coöperatieve rijtaakondersteuning voor het eerst grootschalig in praktijk toegepast

Privacy- en databeveiliging is een belangrijk thema in de wereld van Intelligente Transport Services (ITS). Bij de coöperatieve rijtaakondersteuning in het project Spookfiles A58 is hiervoor voor het eerst in Europa een zogenoemde Public Key Infrastructure-oplossing uitgewerkt en in gebruik genomen. Deze oplossing is gebaseerd op internationale standaarden en daarmee geschikt om op grote schaal ook voor andere diensten en op andere plekken te gebruiken...

Lees meer
26 april 2016

Spookfiles A58 zet volgende stap met coöperatieve fase

Het project Spookfiles A58 staat aan de vooravond van de tweede, coöperatieve fase. Hierbij krijgen ruim 1.000 weggebruikers een talking traffic kit in de auto die communiceert met andere talking traffic kits en met intelligente wegbakens langs de snelweg...

Lees meer
21 april 2016

Breda start met lokaal spitsmijden aan Wilhelminasingel: Het is hier 's ochtends echt aansluiten

Het spitsmijden op de snelweg kennen we al, maar in Breda doen ze dat nu ook in de binnenstad. En dat is nodig, want het is niks dan files en opstoppingen aan de Bredase Wilhelminasingel. De gemeente denkt daar nu de oplossing voor te hebben....

Lees meer
20 april 2016

Volgende fase Spookfiledienst: basis voor nieuwe mobiliteitsdiensten

Weggebruikers op de A58 Eindhoven – Tilburg kunnen sinds deze week een snelle data-infrastructuur testen voor hun spookfiledienst. Op het traject Tilburg – Eindhoven en vice versa zorgen 34 wifi bakens ervoor dat de apps van FlowPatrol en ZOOF signalen kunnen geven over de verkeerssituatie, voordat deze door de voorruit waargenomen kunnen worden. Deze techniek is ook in te zetten...

Lees meer
15 april 2016

Spookfilevrij rijden stapje dichterbij met app

Tijdens het ritje naar Til­burg en weer terug ver­schijnen maar bitter weinig rij-adviezen op de twee spookfile-apps op mijn smarrphone. Zoof en FlowPatrol binden beide sinds een jaar op de A58 de strijd aan met het feno­meen 'spookfiles': verkeersop­stoppingen die zonder duidelijke oorzaak ontstaan.

Lees meer
23 maart 2016

Presentatie TomTom Traffic index

TomTom heeft op 22 maart 2016 voor de vijfde keer op rij haar jaarlijkse TomTom Traffic index gepresenteerd. Daarin is wereldwijd voor 295 steden aangegeven hoeveel congestie er is. Ook voor Nederland is er een top-tien samengesteld. Dit jaar wordt nog meer inzicht geboden in waarom, waar en wanneer de centra vast staan. Bekijk bijvoorbeeld de situatie in Breda. Daarnaast vertelt Nick Cohn, Senior Traffic Expert bij TomTom hoe je zelf kunt spitsmijden en daarmee bij kunt dragen aan het oplossen van de files in de stad.

5 maart 2016

Praktijkervaringen met ITS-toepassingen: spookfiledienst in Noord-Brabant

In de wereld van morgen rijden auto’s niet autonoom, maar zijn ze onderdeel van een netwerk: the internet of things. Dat vergt een verregaande samenwerking tussen de auto-industrie en wegbeheerders. Binnen het project spookfiles A58 leggen we daarvoor de basis. Dit artikel legt de complexiteit uit van die opgave…

Lees meer
7 december 2015

Gemeente wil met mobiele applicatie verkeersdrukte tegengaan

In opdracht van de gemeente Breda is door mij de afgelopen maanden hard gewerkt aan de aanbesteding voor het project om te zorgen dat het doorgaande verkeer de singels mijdt tijdens de spits. Nu wordt het door diverse media en meerdere geïnteresseerde marktpartijen opgepikt, onder andere door Nu.nl...

Lees meer
30 september 2015

Vehicle-to-Vehicle Communications Are the Next Big Thing in Auto Safety

In de wereld van morgen rijden auto’s niet autonoom, maar zijn ze onderdeel van een netwerk: the internet of things. Dat vergt een verregaande samenwerking tussen de auto-industrie en wegbeheerders. Binnen het project spookfiles A58 leggen we daarvoor de basis. Dit artikel legt de complexiteit uit van die opgave…

Lees meer
21 juli 2015

Nepstad voor zelfrijdende auto's geopend in Michigan

De universiteit van Michigan heeft een nepstad in gebruikgenomen om daar zelfrijdende auto's in rond te laten rijden...

Lees meer
20 juli 2015

Hackers Remotely Kill a Jeep on the Highway—With Me in It

Op het moment dat auto’s onderdeel worden van the internet of things, worden privacy en security belangrijke aandachtspunten zoals dit artikel demonstreert.

Lees meer
19 juli 2015

Senate Introduces Automotive Anti-Hacking Bill

Nieuwe technieken vergen nieuwe wetgeving...

Lees meer
3 juli 2015

Wie staat er vooraan in de file?

Elke dag staan er duizenden mensen in de file. Sommige files ontstaan door ongelukken of werkzaamheden, maar de meeste files hebben geen duidelijke oorzaak: hoe ontstaat zo'n spookfile?

29 april 2015

Project Spookfiles A58

Check out ons nieuwe promotiefilmpje! Hierin wordt uitgelegd hoe een spookfile ontstaat en hoe je die kunt voorkomen. De spookfile komt tot leven!

15 maart 2015

Spookfiles A58

Gedeputeerde Ruud van Heugten legt op eenvoudige wijze uit wat ons project Spookfiles A58 behelst. En deelnemer Floris vertelt wat voor hem de grote meerwaarde is van een spookfiledienst.

2015

Winnen van de file

Met het project Winnen van de File heb ik namens APPM voor het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven een bijzonder spitsmijdenproject mogen begeleiden. Het doel was om automobilisten te verleiden zonder financiële prikkel de spits te mijden en een duurzame gedragsverandering te initiëren...

Lees meer
17 september 2014

Spitstijd

Stel je een wereld waarin alle auto's worden bestuurd door algoritmes met alle kennis van alle objecten op en rond wegen. En waarin je rustig kunt lopen over een drukke weg, zonder bang te zijn te worden geraakt... Filmpje van Fernando Livschitz met de titel 'Rush Hour'.

15 juli 2014

Shockwave traffic jams on A58

This short movie is about the Dutch project: shockwave traffic jams on A58 (Spookfiles A58). It will explain shockwave traffic jams, the objective & method of the project and why on the A58 motorway.

5 maart 2014

Spookfiles zijn een plaag op de A58

Spookfiles zijn een plaag op de A58. Verslaggver Jan Waalen weet er alles van.

26 december 2012

Wat veroorzaakt files?

Het gebeurt ons allemaal: we rijden over de snelweg en plotseling zitten we vast in een dikke file. Waar komen die files vandaan? Wat veroorzaakt de verkeerschaos? Larry Greenemeier is wetenschappelijk redacteur van de Scientific American editor en legt het ons uit.

6 november 2012

Spitsmijden: Helft minder ritten in spits

Ruim de helft minder ritten in de spits én automobilisten die zich hebben aangeleerd de spits te vermijden. Dat zijn de eindresultaten van het project Spitsmijden in Brabant, een initiatief van de provincie en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)...

Lees meer
3 maart 2008

Shockwave traffic jams recreated for first time

Pierre van Veggel

+31 6 290 320 91
pierre@vvmadvies.nl