Bijdrage voor Nationaal verkeerskundecongres 2016

Originele titel

De bijdrage van een publiek-privaat project aan de Routekaart Beter Geïnformeerd op Weg: Spookfiles A58 op transitiepad

Auteurs

Paul Bevers (Provincie Noord-Brabant) en Pierre van Veggel (Van Veggel Mobiliteitsadvies)

Trefwoorden

Coöperatieve technologie, ITS, Routekaart Beter Geïnformeerd op Weg, publiek- private samenwerking, pre-commercial procurement, systeemintegratie
Originele publicatie
Overzicht publicaties

Pierre van Veggel

+31 6 290 320 91
pierre@vvmadvies.nl