Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 19 en 20 november 2015, Antwerpen

Auteurs

Pierre van Veggel (Van Veggel Mobiliteitsadvies) en Rob Temme (Gemeente Breda)
Overzicht publicaties

Pierre van Veggel

+31 6 290 320 91
pierre@vvmadvies.nl