Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, 24 en 25 november 2011, Antwerpen

Auteurs

Joost Voerman (Twynstra Gudde) en Pierre van Veggel (Goudappel Coffeng)
Overzicht publicaties

Pierre van Veggel

+31 6 290 320 91
pierre@vvmadvies.nl