Bijdrage aan het Colloquium Vervoers­planologisch Speur­werk 21 en 22 november 2013, Rotterdam

Auteurs

Birgit Couwen­berg (APPM), Pierre van Veggel (APPM) en Yvonne van Velt­hoven-Aarts (Samen­werkings­verband Regio Eind­hoven)
Overzicht publicaties

Pierre van Veggel

+31 6 290 320 91
pierre@vvmadvies.nl